Pizza Pancetta

220,000

Tomato, Mozzarella, Pancetta, Oregano

Upgrade your mozzarella?

Change to pesto base?

Add-on:

Add-ons:

1 Category

Tomato, Mozzarella, Pancetta, Oregano

Order your Pizza : NOW !     Dismiss

0